Wyłącznik różnicowoprądowy serii PRO, typ A

Dobór parametrów

IP

Montaż

Liczba biegunów

Charakterystyki czasowo-prądowe

Nominalny prąd In, А