Siłowe automatyczne wyłączniki e.industrial.ukm.S

Dobór parametrów

IP

Montaż

Liczba biegunów

Nominalny prąd In, А