Przełączniki VR

Dobór parametrów

Nominalny prąd In, А