Wyłącznik różnicowoprądowy serii E.STAND

Wyłącznik różnicowoprądowy serii E.STAND

Dobór parametrów

IP

Montaż

Liczba biegunów

Nominalny prąd In, А