Seria E.AQUA zewnętrzna

Dobór parametrów

IP

Nominalny prąd In, А