Gniazda na szynę DIN

Dobór parametrów

IP

Montaż

Nominalny prąd In, А

Gniazdo na szynie DIN — jest to urządzenie, które jest zainstalowane w rozdzielnicy, służy do podłączenia urządzeń elektrycznych, takich jak lampy przenośne, zasilacze, różnych narzędzi o małej pojemności, które mogą być podłączone do instalacji elektrycznej.

Gniazda na szynie DIN są przeznaczone do dostarczenia dodatkowego rozdziału energii, który jest wymagany podczas wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych. Dzięki temu, w szafie sterowniczej podczas przerwy w zasilaniu, możliwe jest przeprowadzenia napraw i konserwacji. Gniazda na szynie DIN służą także do podłączenia urządzeń wyposażonych we wtyczki, w niektórych instalacjach w celu chwilowego podłączenia urządzeń przełączających, charakteryzujących się szczególnie trudnym rozruchem.