Dodatkowe wyposażenie dla styczników serii E.PRO
Dodatkowy kontakt z przodu e.pro.ukc.au.fr.20 2NO

Dodatkowy kontakt z przodu e.pro.ukc.au.fr.20 2NO

Opis

Styki dodatkowe serii e.pro.ukc.au oraz styki pomocnicze serii e.pro.ukc.ut (dalej zwane jako produkt lub kontakt) są przeznaczone dla kompletnego zestawu styczników serii e.pro.ukc. Styk dodatkowy e.pro.ukc.au zwiększa liczbę styków pomocniczych, styk pomocniczy e.pro.ukc.ut - umożliwia uzyskanie opóźnienia czasowego dla zamykania lub otwierania styków pomocniczych. Produkt jest zgodny z przepisami technicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa niskonapięciowych urządzeń elektrycznych i kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu w części DSTU EN 60947-4-1.

Instrukcja obsługi

  • Artykuł i0140022
  • IP 20
  • Montaż dołączony do stycznika serii e.pro.ukc
  • Gwarancja 12 miesięcy

Pozostałe pozycje w sekcjiNiedostępne
Niedostępne
Niedostępne
Niedostępne
Niedostępne
Niedostępne
Niedostępne
Niedostępne
Niedostępne
Niedostępne